KoberceONLINEObchodné podmienky


Zaregistrovanie zákazníka

V našom internetovom obchode môžete nakupovať len po zaregistrovaní.

Pri registrácii je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo. Používajte diakritiku.

Registráciou získavate:

  - informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
  - pravidelné informácie o novinkách a akciách (v prípade, že si to želáte)
  - informácie o stave vybavovania Vašich objednávok


Objednávanie tovaru

Ak nie ste registrovaní, môžete tak urobiť kedykoľvek počas prezerania tovaru.

Pri vybranom tovare kliknite myšou na položku "vložiť tovar do košíka", ktorý bude vložený do nákupného košíka.

Ak už chcete nákup uzavrieť a odoslať objednávku, kliknite v ľavej časti stránky na ponuku "obsah Vášho košíka".

V tejto ponuke môžete ešte zmeniť, prípadne vymazať položky z košíka, určíte si, akým spôsobom Vám tovar pošleme a následne kliknete na políčko "odoslať objednávku".

Po záväznom potvrdení objednávky Vám pošleme potvrdenie o prijatí objednávky na Vašu e-mailovú adresu. V prípade, že by Vám e-mail s technických príčin neprišiel, stav Vašej objednávky si skontrolujete v "MOJE KONTO - Moje objednávky"

Objednávku môžete realizovať aj telefonicky na čísle 0907 906 996

 

Dodacie lehoty

O aktuálnej dodacej lehote každej objednávky Vás budeme informovať.
V prípade, že Vám nebudeme môcť dodať všetok objednaný tovar v jednej zásielke, poštovné Vám bude účtované len raz.
Ak si objednáte tovar , ktorý dodávateľ už vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom). Dodacia lehota je zvyčajne 1-14 dní, ak nie je pri niektorej kategórií uvedené inak.


Poštovné a iné poplatky


Za tovar, ktorý si zakúpite v našom internetovom obchode platíte (v rámci SR), poštovné Slovenskou poštou EMS kuriér 6,-, alebo 7,50 € v závislosti od veľkosti objednávky. Pri objednávke nad 333 € je poštovné zdarma.
Spôsob dodania tovaru


Prostredníctvom Slovenskej pošty.


Spôsob platby

Pri objednávke si môžete vybrať z dvoch spôsobov platby za tovar dobierkou alebo faktúrou, podľa toho, ktorý spôsob je pre Vás pohodlnejší.

V prípade dobierky zaplatíte za tovar priamo poštovému doručovateľovi. V prípade platby za tovar prostredníctvom faktúry Vám po potvrdení dodacej lehoty e-mailom pošleme faktúru.
Ihneď po pripísaní uvedenej čiastky na náš účet Vám pošleme Vami objednaný tovar. V každej zásielke budete mať priložený originál faktúry, ktorý si starostlivo uschovajte pre prípad výmeny tovaru, prípadne reklamácie. Ak by faktúra v zásielke chýbala, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom (môžete tak spraviť aj hneď kliknutím sem ), alebo telefonicky.


Všetky ceny na stránke www.koberceonline.sk sú uvádzané s DPH, zmluvné a konečné.


Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať, no je povinný tak urobiť, čo najskôr po uskutočnení objednávky, a to e-mailom (v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo STORNO a číslo objednávky), alebo telefonicky.

Ak chcete stornovať Vašu objednávku hneď, môžete tak urobiť kliknutím sem.


Záručná doba

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru.
Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.
Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.


Garancie

Náš internetový obchod ručí zákazníkovi za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase objednania tovaru zákazníkom

 2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

 3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

 4. priloženie daňového dokladu

 

Nenesieme zodpovednosť za:

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

3. poškodenie zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

Reklamácia tovaru

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či nie je zásielka zjavne poškodená.
V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený.
O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať dopravcu aj predávajúceho.
Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane faktúry predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom: Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo e-mailom (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu.

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti: 

 - označenie reklamovaného tovaru
 - dôvod reklamácie
 -  termín nákupu

 - číslo účtu na ktorý majú byť odoslané peniaze v prípade ich vrátenia

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou, údržbou a skladovaním.

V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka.
Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného.

Uplatniť nárok na reklamáciu prostredníctvom e-mailu môžete aj kliknumtím sem.

 

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v našom internetovom obchode môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Táto možnosť neplatí pri osobnom prevzatí tovaru. Tovar je potrebné v uvedenej lehote doručiť na našu adresu spolu s faktúrou. Tovar musí byť vrátený v adekvátnom obale(aby nebol poškodený prepravou), nepoškodený, a nesmie niesť známky použitia. Musí byť schopný ďalšieho predaja. Tovar neposielajte formou dobierky, v takom prípade zásielku nepreberieme.
Po vrátení tovaru Vám bude vrátená cena tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom, alebo telefonicky kde uvediete číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze. Ak nás chcete informovať o vrátení tovaru môžete tak urobiť kliknutím sem.


Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Kupujúci má možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdne)

Nové produkty

Zatiaľ žiadne nové produkty